top of page

9 EVENTS OF INSTRUCTION

... eller 9 Events of Instructional Design

Vi har tagit fram en gratis kurs om Gagnes ”9 Events of Instructional Design” till dig som jobbar som lärare eller kursutvecklare.

Genom ett pedagogiskt och tilltalande upplägg får du en bra översikt av de nio olika stegen som modellen innehåller samt hur du kan använda dig av dem för att skapa engagerande och effektiva kurser.

Lite om kursen

Målgrupp: Alla som har någon koppling till att ta fram kurser eller utbildningar.

Längd: ca 20 min

Pris: Gratis! Klicka här för att köra igång.

Innehåll: Kursen går igenom de 9 olika stegen:
 

 • Inledning

 • Översikt 

 • 1. Fånga uppmärksamheten

 • 2. Ge lärandemålen

 • 3. Bygg vidare på tidigare kunskaper

 • 4. Presentera innehållet

 • 5. Lär genom att leda

 • 6. Öva och applicera

 • 7. Ge återkoppling

 • 8. Utvärdera helheten

 • 9. Förstärk och fortsätt

 • Övning

 • Avrundning

bottom of page