top of page

GÖR TILLGÄNGLIGA

UTBILDNINGAR...

...och utbildningar tillgängliga

Home: Service
dator tangentbord

Vill du komma igång?

Behöver du komma igång snabbt med att få ut nödvändiga utbildningar och kritisk information online i din organisation men vet inte hur du ska börja eller hur man gör? Vi stöttar dig genom processen och du lär dig på vägen.

Läs mer

minimalist Trappa

Vill du komma vidare?

Du kanske har onlinekurser sedan tidigare men vill komma vidare eller har ett unikt behov. Vi hjälper er att välja rätt metod och även att producera.

Läs mer

Schackspel

Vill du digitalisera din utbildningsverksamhet?

Är det ett strategiskt beslut att digitalisera er utbildningsverksamhet. Vi hjälper er med hela processen från analys till en fungerande enhet för onlineutbildning.

Läs mer

kalkylator

Vill du att vi jobbar gratis?

Har du en kommersiell utbildningsverksamhet och vill utöka ditt utbud med online kurser men har inte budget för det?

Läs mer

Du vill komma igång

Du har tänkt vid ett flertal tillfällen att du behövt få ut information eller kunskap snabbt i din organisation men inte haft någon bra sätt att göra det på. Då kan vi hjälpa dig att komma igång med att välja rätt metod, producera, distribuera och följa upp dina utbildningar. Vi tar hänsyn till din organisations förutsättningar för att hitta de mest kostnadseffektiva och smidigaste lösningarna utan att du behöver fatta långsiktiga strategiska beslut. Målet är att du ska bli helt självgående på kort tid och växa in i dina behov allt eftersom de utvecklas.

get started

Du vill komma vidare

Du har säkert en fungerande plattform och egen produktion för onlineutbildningar som funkar bra. Men du skulle kanske vilja ta det ett steg vidare och använda ett bredare spektrum av digitala verktyg och pedagogik. Vissa kurser kanske är för nyheter och andra kurser är mer bestående och grundläggande. Det finns olika metoder som lämpar sig beroende på vad du vill uppnå som vi kan hjälpa dig att komma igång med. Målet är att du ska använda rätt metod och verktyg för ändamålet.

continue

Du vill digitalisera utbildningsverksamheten

Står du inför att du ska digitalisera utbildningsverksamheten på ditt företag? Behöver du identifiera de strategiska affärsdrivkrafterna och vilka områden inom organisationen som behöver utvecklas för att genomföra en digitalisering av utbildningsenheten? Då stöttar vi dig från att ta fram en analys som är ingångsvärdena för beslut till hur digitaliseringen ska genomföras och inom vilka områden. Vi tittar på transformering av befintligt kursutbud och läroupplevelsen, resurser och kunskaper som krävs, lämpliga metoder och processer för framtagande av onlineutbildning samt vilka system och verktyg som är mest lämpade.

digitalisera

Du vill att vi jobbar gratis

Ofta så är behovet av online utbildning större än budgeten. Om du har en kurs som du vet skulle lämpa sig bra online och ser en stor efterfrågan på den så kan vi ta fram den tillsammans med en ämnesexpert inom det aktuella området. Vi producerar och du kan sedan införliva den i ditt eget kursutbud och sälja den för en överenskommen ersättning.

for free
bottom of page