top of page

PENNINGTVÄTTSLAGEN

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vår e-kurs om penningtvättslagen är framtagen för dig som är advokat, jurist
eller verksamhetsutövare som lyder under denna lag.

Genom ett pedagogiskt och tilltalande upplägg får du enkelt en övergripande bild
av vad du och din verksamhet behöver göra för att leva upp till lagkraven. 

I denna video visar vi hur e-kursen om penningtvättslagen är uppbyggd.

Lite om kursen

Målgrupp för generell utbildning: Alla verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen.

Målgrupp för riktad utbildning: Advokater och andra fristående jurister.

Denna version av utbildningen vänder sig specifikt till branschen. 

Längd: ca 1 tim 45 min

Kontakta oss för mer information.

Innehåll: Utbildningen går igenom lagens åtta olika kapitel: 
 

bottom of page