top of page
DigitalUtbildning

VI ÄR BOMBAB

Vi gör tillgängliga utbildningar och utbildningar tillgängliga...

På BOMBAB digitaliserar vi helt enkelt utbildningar.
Vi är grymma på att hitta den bäst lämpade tekniska och pedagogiska lösningen för ändamålet. Vi hjälper till med allt från att digitalisera enstaka utbildningar till att ta fram och implementera en digital strategi för hela utbildningsverksamheten.

Det är viktigt för oss är att skapa bra och långvariga relationer med våra kunder, och ha kul tillsammans på vägen fram till färdig leverans.

Mikrofon

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

"BOMBAB har på ett utmärkt sätt hjälpt oss på BDO att ställa om hela vår utbildningsverksamhet från fysiskt till digitalt format. De har bidragit i både det operativa och strategiska arbetet innan och under omställningen.

BOMBABs konsulter besitter den kompetens och kunskap som vi saknar internt och är därmed den självklara partnern att ha med även i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Vi ställer höga krav på både leverans, resultat och service vilket BOMBAB mer än väl levt upp till. "

Elin Stensson, nationellt utbildningsansvarig BDO

"När vi snabbt behövde höja vår förmåga att genomföra webinarier och arbeta med video kom vi i kontakt med BOMBAB. De har varit fantastiskt bra på att göra lösningar som är anpassade till oss och alla är väldigt trevliga att arbeta med. "

Lars Högvik, Marknads- och försäljningschef Mazars

dator tangentbord

Vill du komma igång?

Behöver du komma igång snabbt med att få ut nödvändiga utbildningar och kritisk information online i din organisation men vet inte hur du ska börja eller hur man gör? Vi stöttar dig genom processen och du lär dig på vägen.

Så här hjälper vi dig att komma igång

minimalist Trappa

Vill du komma vidare?

Du kanske har onlinekurser sedan tidigare men vill komma vidare eller har ett unikt behov. Vi hjälper dig att välja rätt metod och även att producera.

 

Så här anpassar vi utvecklingen för dig

Schackspel

Vill du digitalisera din
utbildningsverksamhet?

Är det ett strategiskt beslut att digitalisera din utbildningsverksamhet? Vi hjälper dig med hela processen från analys till en fungerande enhet för onlineutbildning.

 

Så här digitaliserar vi utbildning tillsammans med dig

kalkylator

Vill du att vi jobbar gratis?

Har du en kommersiell utbildningsverksamhet och vill utöka ditt utbud med online kurser men har inte budget för det?

 

Så här löser vi det ihop med dig

get started

Du vill komma igång

Du har tänkt vid ett flertal tillfällen att du behövt få ut information eller kunskap snabbt i din organisation men inte haft någon bra sätt att göra det på. Då kan vi hjälpa dig att komma igång med att välja rätt metod, producera, distribuera och följa upp dina utbildningar.

 

Vi tar hänsyn till din organisations förutsättningar för att hitta de mest kostnadseffektiva och smidigaste lösningarna utan att du behöver fatta långsiktiga strategiska beslut.
 

Målet är att du ska bli helt självgående på kort tid och växa in i dina behov allt eftersom de utvecklas.

continue

Du vill komma vidare

Du har säkert en fungerande plattform och egen produktion för onlineutbildningar som funkar bra. Men du skulle kanske vilja ta det ett steg vidare och använda ett bredare spektrum av digitala verktyg och pedagogik.

 

Vissa kurser kanske är för nyheter och andra kurser är mer bestående och grundläggande.

Det finns olika metoder som lämpar sig beroende på vad du vill uppnå som vi kan hjälpa dig att komma igång med.

 

Målet är att du ska använda rätt metod och verktyg för ändamålet.

digitalisera

Du vill digitalisera utbildningsverksamheten

Står du inför att du ska digitalisera utbildningsverksamheten på ditt företag?
Behöver du identifiera de strategiska affärsdrivkrafterna och vilka områden inom organisationen som behöver utvecklas för att genomföra en digitalisering av utbildningsenheten?

 

Vi stöttar dig från att ta fram en analys som är ingångsvärdena för beslut till hur digitaliseringen ska genomföras och inom vilka områden.
Vi tittar på transformering av befintligt kursutbud och läroupplevelsen, resurser och kunskaper som krävs, lämpliga metoder och processer för framtagande av onlineutbildning samt vilka system och verktyg som är bäst lämpade.

for free

Du vill att vi jobbar gratis

Ofta är behovet av onlineutbildning större än budgeten. Om du har en kurs som du vet skulle lämpa sig bra online och ser en stor efterfrågan på den, så kan vi ta fram den tillsammans med en ämnesexpert inom det aktuella området.

 

Vi producerar och du kan sedan införliva den i ditt eget kursutbud och sälja den för en överenskommen ersättning.

bottom of page