top of page

Konsultation

Om du ska digitalisera utbildningsverksamheten på ditt företag så hjälper vi dig att identifiera de strategiska affärsdrivkrafterna och vilka områden inom organisationen som behöver utvecklas för att genomföra en digitalisering av utbildningsenheten.
 
Vi stöttar dig från att ta fram en analys som är ingångsvärdena för beslut till hur digitaliseringen ska genomföras och inom vilka områden.
Vi tittar på transformering av befintligt kursutbud och läroupplevelsen, resurser och kunskaper som krävs, lämpliga metoder och processer för framtagande av digitala utbildningar samt vilka system och verktyg som är bäst lämpade. Vi kan såklart även hjälpa er att realisera den framtagna strategin.

Tre personer sitter i affärsmöte
bottom of page