top of page

E-kurser

En e-kursproduktion kräver förstås en del förarbete i form av planering och struktur. Vi hjälper såklart till med detta då vi även är måna om att skapa pedagogiska lösningar, utöver de tekniska aspekterna. När kursen väl finns på plats kan den sedan återanvändas och kompletteras med eventuella uppdateringar vid behov.

Har du en utbildning som är återkommande och som många personer ska ta del av kan det vara en god idé att ta fram en e-kurs. Det effektiviserar arbetet genom att du kan återanvända kursen och göra den tillgänglig för deltagarna när den passar dem. Du kan även integrera kunskapstester och certifieringar i kursen.

Priser

Small

Har du behov av en lite enklare utbildning som är mer av informativ karaktär. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna till eller vara medveten om ett mer faktabaserat innehåll. Du vill här förmedla ett VAD. Det pedagogiska kravet är inte lika högt och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Inspelad föreläsare
Grafik
Text
Ämnesfrågor
Kunskapsprov

*E-kurslängd 1 timme.

Pris från 45 000 kr*

Text

Grafik

Inspelad föreläsare

Ämnesfrågor

Kunskapsprov

Small

Har du behov av en lite enklare utbildning som är mer av informativ karaktär. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna till eller vara medveten om ett mer faktabaserat innehåll. Du vill här förmedla ett vad. Det pedagogiska kravet är inte lika högt och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Small

Har du behov av en lite enklare utbildning som är mer av informativ karaktär. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna till eller vara medveten om ett mer faktabaserat innehåll. Du vill här förmedla ett VAD. Det pedagogiska kravet är inte lika högt och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Inspelad föreläsare
Grafik
Text
Ämnesfrågor
Kunskapsprov

*E-kurslängd 1 timme.

Pris från 90 000 kr*

Text

Grafik

Enklare animering

Inspelad föreläsare/intervjuare

Ämnesfrågor + enklare övningar

Kunskapsprov

Medium

Har du behov av en utbildning för att skapa en förståelse kring ett visst ämne. Målet med utbildningen är att deltagarna ska förstå varför saker är på ett visst sätt och innehållet är lite mer komplext. Du vill här förmedla ett varför. Det pedagogiska är lite högre och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Small

Har du behov av en lite enklare utbildning som är mer av informativ karaktär. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna till eller vara medveten om ett mer faktabaserat innehåll. Du vill här förmedla ett VAD. Det pedagogiska kravet är inte lika högt och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Inspelad föreläsare
Grafik
Text
Ämnesfrågor
Kunskapsprov

*E-kurslängd 1 timme.

Pris från 120 000 kr*

Text

Grafik

Speaker/Voice over

Animering/Infographics

Inspelad föreläsare och intervjuer

Situationsbaserade scenarion

Ämnesfrågor och övningar

Kunskapsprov

Large

Har du ett behov av en utbildning där deltagarna behöver tillämpa något? Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna utföra en uppgift och innehållet är mer komplext samt komplicerat. Du vill här förmedla ett hur. Det har ett högre pedagogiskt värde och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Hur fungerar en e-kurs?

Oavsett vad man vill kalla det så handlar det om digitalt lärande som sker via en plattform online. Med en interaktiv e-kurs får deltagaren möjlighet att själv styra sitt tempo för inlärning. Utbildningen fördelas oftast på olika kapitel. Dessa kapitel kan innehålla text, bild, videoklipp, övningsuppgifter osv. Du kan också välja att ladda upp särskild kursdokumentation som då kommer att finnas tillgänglig som stöd för kursdeltagaren. Deltagaren har även möjlighet att göra anteckningar direkt i verktyget om så önskas.

 

Efter varje kapitel kan man välja att lägga in kunskapstester, där deltagaren får möjlighet att kontrollera hur mycket denne lärt sig och även få förslag på vad som kanske bör repeteras närmare.

Vill man, är det fullt möjligt att genomföra certifierande test efter avslutad kurs. 

Genom lärplattformen (Learning Management System) kan man få ut statistik om t ex hur många som gått kursen, vilka kapitel som visats flest gånger, resultat från kunskapstester m.m.

Deltagaren kan när som helst gå tillbaka till ett tidigare avsnitt och repetera. Du som utbildare väljer själv om vissa moment måste vara avklarade för att deltagaren ska kunna stega sig vidare framåt i kursen.

E-kurs, onlinekurs, distansutbildning – kärt barn har många namn!

Small

Har du behov av en lite enklare utbildning som är mer av informativ karaktär. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna till eller vara medveten om ett mer faktabaserat innehåll. Du vill här förmedla ett vad. Det pedagogiska kravet är inte lika högt och innehållet kan oftast förmedlas genom:

 • Text

 • Grafik

 • Inspelad föreläsare

 • Ämnesfrågor

 • Kunskapsprov

Pris från 45 000 kr*

*E-kurslängd 1 timme.

 • Text

 • Grafik

 • Inspelad föreläsare

 • Ämne

Small

Har du behov av en lite enklare utbildning som är mer av informativ karaktär. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna till eller vara medveten om ett mer faktabaserat innehåll. Du vill här förmedla ett vad. Det pedagogiska kravet är inte lika högt och innehållet kan oftast förmedlas genom:

 • Text

 • Grafik

 • Inspelad föreläsare

 • Ämnesfrågor

 • Kunskapsprov

Pris från 45 000 kr*

*E-kurslängd 1 timme.

Medium

Har du behov av en utbildning för att skapa en förståelse kring ett visst ämne. Målet med utbildningen är att deltagarna ska förstå varför saker är på ett visst sätt och innehållet är lite mer komplext. Du vill här förmedla ett varför.
Det pedagogiska är lite högre och innehållet kan oftast förmedlas genom:

 • Text

 • Grafik

 • Enklare animering

 • Inspelad föreläsare eller intervjuare

 • Ämnesfrågor och enklare övningar

 • Kunskapsprov

Pris från 90 000 kr*

*E-kurslängd 1 timme.

Large

Har du ett behov av en utbildning där deltagarna behöver tillämpa något? Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna utföra en uppgift och innehållet är mer komplext samt komplicerat. Du vill här förmedla ett hur. Det har ett högre pedagogiskt värde och innehållet kan oftast förmedlas genom:

 • Text

 • Grafik

 • Speaker/voice over

 • Animering/infographics

 • Inspelad föreläsare och intervjuder

 • Situationsbaserade scenarios

 • Ämnesfrågor och övningar

 • Kunskapsprov

Pris från 120 000 kr*

*E-kurslängd 1 timme.

Hur fungerar en e-kurs?

E-kurs, onlinekurs, distansutbildning – kärt barn har många namn!

Oavsett vad man vill kalla det så handlar det om digitalt lärande som sker online. Med en interaktiv e-kurs får deltagaren möjlighet att själv styra tempot för sitt lärande. Utbildningen fördelas oftast på olika kapitel. Dessa kapitel kan innehålla text, bild, videoklipp, övningsuppgifter och andra interaktivamoment.
Du kan också välja att ladda upp särskild kursdokumentation som då kommer att finnas tillgänglig som stöd för kursdeltagaren. Deltagaren har även möjlighet att göra anteckningar direkt i verktyget om så önskas.

 

Efter varje kapitel kan man välja att lägga in kunskapstester, där deltagaren får möjlighet att kontrollera hur mycket denne lärt sig och även få förslag på vad som kanske bör repeteras närmare.

Vill man, är det fullt möjligt att genomföra certifierande test efter avslutad kurs. 

Genom lärplattformen (Learning Management System) kan man få ut statistik om t.ex hur många som gått kursen, vilka kapitel som visats flest gånger, resultat från kunskapstester m.m.

Deltagaren kan när som helst gå tillbaka till ett tidigare avsnitt och repetera. Du som utbildare väljer själv om vissa moment måste vara avklarade för att deltagaren ska kunna stega sig vidare framåt i kursen.

Small

Har du behov av en lite enklare utbildning som är mer av informativ karaktär. Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna till eller vara medveten om ett mer faktabaserat innehåll. Du vill här förmedla ett VAD. Det pedagogiska kravet är inte lika högt och innehållet kan oftast förmedlas genom:

*E-kurslängd 1 timme.

Pris från 45 000 kr*

 • Text

 • Grafik

 • Inspelad föreläsare

 • Ämne

Text

Grafik

Inspelad föreläsare

Ämnesfrågor

Kunskapsprov

Medium

Har du behov av en utbildning för att skapa en förståelse kring ett visst ämne. Målet med utbildningen är att deltagarna ska förstå varför saker är på ett visst sätt och innehållet är lite mer komplext. Du vill här förmedla ett VARFÖR. Det pedagogiska är lite högre och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Pris från 90 000 kr*

*E-kurslängd 1 timme.

Text

Grafik

Enklare animering

Inspelad föreläsare/intervjuare

Ämnesfrågor + enklare övningar

Kunskapsprov

*E-kurslängd 1 timme.

Large

Har du ett behov av en utbildning där deltagarna behöver tillämpa något? Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna utföra en uppgift och innehållet är mer komplext samt komplicerat. Du vill här förmedla ett HUR. Det har ett högre pedagogiskt värde och innehållet kan oftast förmedlas genom:

Pris från 120 000 kr*

Text

Grafik

Speaker/Voice over

Animering/Infographics

Inspelad föreläsare/intervjuer

Situationsbaserade scenarion

Ämnesfrågor och övningar

Kunskapsprov

*E-kurslängd 1 timme.

Digitalisera din utbildning

med e-kurser

E-kurser

Har du en utbildning som är återkommande och som många personer ska ta del av kan det vara en god idé att ta fram en e-kurs. Vi hjälper er med framtagandet av kursen och lutar oss mot en välbeprövad process och metodik för att ta fram den mest lämpade lösningen för era behov.

 

Behövs studio för att spela in delar av kursen så har vi självklart det. Vi är måna om att skapa pedagogiska lösningar, utöver de tekniska aspekterna. När kursen väl finns på plats kan den sedan återanvändas och kompletteras vid behov.

Strategiarbete vid datorer, konsultation med kund
bottom of page