top of page

I vissa fall vill man kunna erbjuda kursdeltagarna valmöjligheten att befinna sig på plats fysiskt, eller att delta i samma kurs på distans.

Då skapar vi en hybridföreläsning. 

En sådan lösning passar extra bra om man har en kurs med deltagare från olika geografiska delar av landet. En del bor sannolikt i samma stad som kurslokalen, andra kanske behöver resa för att ta sig dit. Men har man inte tid eller möjlighet att resa kan man istället välja att delta online. Samma sak gäller förstås om en person anmält sig att delta fysiskt, men känner sig lite krasslig.

Då kan det vara praktiskt att ändå kunna vara med, fast hemifrån.

Deltagare på plats och online

Videokamera i förgrunden filmar föreläsare under en hybridkurs

Oavsett anledning gäller samma sak som vid en regelrätt onlineutbildning. BOMBAB’s teknikvärd är på plats i lokalen och sköter tekniken, som då behöver anpassas för både onlinedeltagare, fysiska deltagare och föreläsare.

Det är viktigt att det blir ett bra samspel, och att online-deltagarna känner sig lika sedda och inkluderade som de fysiska deltagarna. Förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen ska vara lika oavsett var man befinner sig.

Grupparbeten genomförs även online. Också dessa grupper ska ha möjlighet till stöd och feedback direkt från föreläsaren, vilket BOMBAB är med och säkerställer genom att anpassa teknik efter situation.

Hybridkurser

Oavsett anledning gäller samma sak som vid en regelrätt onlineutbildning. BOMBAB’s teknikvärd är på plats i lokalen och sköter tekniken, som då behöver anpassas för både onlinedeltagare, fysiska deltagare och föreläsare.

Det är viktigt att det blir ett bra samspel, och att online-deltagarna känner sig lika sedda och inkluderade som de fysiska deltagarna. Förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen ska vara lika oavsett var man befinner sig.

Grupparbeten genomförs även online. Också dessa grupper ska ha möjlighet till stöd och feedback direkt från föreläsaren, vilket BOMBAB är med och säkerställer genom att anpassa teknik efter situation.

Videokamera i förgrunden filmar föreläsare under en hybridkurs

Deltagare på plats och online

I vissa fall vill man kunna erbjuda kursdeltagarna valmöjligheten att befinna sig på plats fysiskt eller att delta i samma kurs på distans.

Då skapar vi en hybridföreläsning.

Hybridföreläsning passar extra bra om man har en kurs med deltagare från olika geografiska delar av landet. En del bor sannolikt i samma stad som kurslokalen, andra kanske behöver resa för att ta sig dit. Men har man inte tid eller möjlighet att resa kan man istället välja att delta online. Samma sak gäller förstås om en person anmält sig att delta fysiskt, men känner sig lite krasslig.

Då kan det vara praktiskt att ändå kunna vara med, fast hemifrån.

En föreläsare på scen använder en laserpekare

I vissa fall vill man kunna erbjuda kursdeltagarna valmöjligheten att befinna sig på plats fysiskt, eller att delta i samma kurs på distans.

Då skapar vi en hybridföreläsning.

En sådan lösning passar extra bra om man har en kurs med deltagare från olika geografiska delar av landet. En del bor sannolikt i samma stad som kurslokalen, andra kanske behöver resa för att ta sig dit. Men har man inte tid eller möjlighet att resa kan man istället välja att delta online. Samma sak gäller förstås om en person anmält sig att delta fysiskt, men känner sig lite krasslig.

Då kan det vara praktiskt att ändå kunna vara med, fast hemifrån.

Kursdeltagare och föreläsare i ett klassrum

Oavsett anledning gäller samma sak som vid en regelrätt onlineutbildning. BOMBAB’s teknikvärd är på plats i lokalen och sköter tekniken, som då behöver anpassas för både onlinedeltagare, fysiska deltagare och föreläsare.

Det är viktigt att det blir ett bra samspel, och att online-deltagarna känner sig lika sedda och inkluderade som de fysiska deltagarna. Förutsättningarna för att tillgodogöra sig utbildningen ska vara lika oavsett var man befinner sig.

Grupparbeten genomförs även online. Också dessa grupper ska ha möjlighet till stöd och feedback direkt från föreläsaren, vilket BOMBAB är med och säkerställer genom att anpassa teknik efter situation.

En föreläsare på scen under en onlineutbildning

Deltagare på plats och online

Hybridkurser

bottom of page